Loading...
آیا اختلاط علف کشها در سمپاش برای جلوگیری از بروز مقاومت کافیست؟
5/30/2023 9:56:41 AM

آیا اختلاط علف کشها در سمپاش برای جلوگیری از بروز مقاومت کافیست؟

هشت سال پیش که دانشمندان دانشگاه ایلینویز و USDA-ARS کنترل علف‌های هرز را در اولویت برنامه های مبارزه قرار دادند، علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش‌ها بیشتر و بیشتر می‌شدند و از بین بردن علفهای هرز سخت‌تر می‌شد. واضح بود که کشاورزان دیگر نمی توانند سال به سال به همان علف کش ها تکیه کنند. لذا شروع به تبلیغ اعمال تناوب کاربرد علف کش ها به صورت سالانه برای جلوگیری از ایجاد مقاومت کردند و این شیوه به سرعت تبدیل به یک عمل رایج شد. اما در سال 2015، تیمی از دانشمندان علف‌های هرز در USDA-ARS اثرات تناوب علف‌کش را مطالعه کردند و دریافتند که این شیوه عملا باعث افزایش مقاومت به گلایفوسیت در کنف آبی، علف‌های هرز رایج و مخرب ذرت می‌شود. پیشنهاد آنها مخلوط کردن چند علف‌کش در یک مخزن و سمپاشی همزمان بود. آزمایش بزرگ آنها، شامل 105 مزرعه غلات در سراسر ایلینوی، نشان داد که اختلاط با تانک تا 83 برابر کمتر منجر به مقاومت به علف کش گلایفوسیت می شود. این شیوه کنترل مقاومت تأثیر خوبی داشت و توصیه‌ها ی قبلی را یک شبه تغییر داد. شیوه اختلاط علف‌کش‌های اختلاط در مخزن سمپاش در حال حاضر نیز رواج دارد. اما یکی از توصیه کنندگان این شیوه اکنون از کشاورزان و فعالان صنعت می‌خواهد که به یاد داشته باشند که اختلاط علف کش ها در مخزن سمپاش تنها تکامل مقاومت را به تاخیر می‌اندازد. به عنوان مثال علف هرز کنف آبی علیرغم استفاده از شیوه اختلاط علف کش ها در حال حاضر به حداقل هفت مکانیزم عمل علف‌کش مقاوم شده است. برخی از جمعیت های کنف آبی در برابر علف کش هایی که هرگز در معرض آنها قرار نگرفته اند نیز مقاوم شده اند. در حال حاضر هیچ داده ای برای آزمایش این فرضیه وجود ندارد که مخلوط علف کش ها مؤثرترین راه برای جلوگیری از تکامل مکانیسم های مقاومت مبتنی بر سایت های غیر هدف هستند. بدون آن داده‌ها، چگونه می‌توانیم بفهمیم که کدام علف‌کش‌ها یا چه ترکیباتی در برابر هر  جمعیت کنف آبی مؤثر باقی می‌مانند؟ هیچ راه ساده ای برای پاسخ به این سوال وجود ندارد." مشکل مقاومت در برابر علف کش ها نتیجه مستقیم اتکای بیش از حد به یک راه حل ساده است: کنترل شیمیایی علف های هرز. مشکل تنها با استفاده از ابزارهای یکسان، اما به روش های مختلف حل نخواهد شد. در عوض، کشاورزان باید تاکتیک‌ها را متنوع کرده و بر جلوگیری یا حذف تولید بذر علف‌های هرز تمرکز کنند. گرچه علف کش ها همچنان ابزار ارزشمندی برای کمک به جلوگیری از کاهش عملکرد محصول خواهند بود، اما ما همچنین باید تاکتیک های بیشتری را در نظر بگیریم تا اطمینان حاصل شود که هیچ علف هرزی اجازه تولید بذر در طول فصل رشد را ندارد. تنها چیزی که ما با اطمینان می دانیم این است که اگر گیاهان نتوانند بذر تولید کنند، هیچ مکانیزم مقاومتی بروزنخواهد کرد.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید