Loading...
آزمایشگاه
شرکت رازی شیمی خرم با دارا بودن یکی از مجهز ترین آزمایشگاه های تحقیقاتی در حوزه سموم آمادگی کامل را دارد تا در موارد ذیل خدمات لازم را ارائ‍ه دهد.
بررسی و آنالیز نمونه های سموم جهت ثبت
بررسی باقی مانده آفتکش های شیمیایی در محصولات کشاورزی صادراتی و ارایه گواهی مربوطه
پذیرش محدود دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت انجام تحقیقات مرتبط با آفتکش ها
انجام تست ها و آنالیز های کیفیت سموم