Loading...
توزیع غیر مجاز آفت كش دیازینون تقلبی
11/20/2023 6:18:38 PM

توزیع غیر مجاز آفت كش دیازینون تقلبی

دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات کشور از توزیع غیر مجاز آفت کش دیازینون تقلبی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفظ نباتات کشور، براساس گزارشهای واصله مبنی بر توزیع غیر مجاز آفت کش ممنوعه دیازینون ۶۰٪EC با درج نام شرکت شیمی رازی در بسته بندی بطری یک لیتری منتسب به شرکت تولید کننده رازی شیمی خرم در سطح مناطق، ضمن  خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، مراتب توسط اکیپ های فنی نظارتی مربوطه در استان های کشور مورد پیگیری قرار گرفته و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی، برخورد لازم صورت گیرد.

بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از کاربرد ترکیب غیر مجاز مذکور متوجه تولید کنندگان، فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود. لازم به ذکر است سم تقلبی غیر مجاز و ممنوعه دیازینون ۶۰٪EC در بسته بندی یک لیتری با درج نام شیمی رازی عرضه شده است و بنا بر اظهار شرکت رازی شیمی خرم، سم مذکور مطلقاً در فهرست محصولات آن شرکت نمی باشد. 

مرجع خبر

لازم بذکر است آفتکش دیازینون از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ از فهرست سموم مجاز کشور حذف و هرگونه توزیع، عرضه، توصیه و مصرف آن غیر مجاز می باشد.