Loading...
رازی شیمی
شرایط اعطای نمایندگی رسمی
  • دارا بودن مجوزات لازم از سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی
  • ارائ‍ه شناسه یکتا در سامانه مانیتورینگ
  • حداقل 5 سال فعالیت مرتبط در استان
  • رزومه قوی از همکاری با شرکت های تولیدکننده کود و سم
  • زنجیره توزیع قوی در استان
  • حسن شهرت در منطقه فعالیت