Loading...
شش آفت کش زیستی و دو علف کش بر پایه تیافناسیل در برزیل ثبت شد.
5/2/2023 2:24:55 PM

شش آفت کش زیستی و دو علف کش بر پایه تیافناسیل در برزیل ثبت شد.

وزارت کشاورزی برزیل (MAPA) از ثبت 22 محصول فرموله شده نهاده های کشاورزی در قانون شماره 5 که در روزنامه رسمی اتحادیه در ماه فوریه منتشر شد، خبر داد. هشت مورد از محصولات با اثرات زیست محیطی کم بودند، از جمله آنهایی که بر پایه مواد بیولوژیکی هستند که برای انسان و سایر حیوانات بی ضرر هستند.

لینک خبر:

https://news.agropages.com/News/NewsDetail---46113.htm