Loading...
برگزاری همایش 1401 "رازی شیمی خرم "
3/11/2023 9:01:27 PM

برگزاری همایش 1401 "رازی شیمی خرم "

همایش ۱۴۰۱

"قدردانی از یکسال مشارکت و همکاری در خانواده رازی شیمی خرم"

همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی،نشست تخصصی " رویکردهای نوین در صنعت آفت کش ها:فرصت ها و چالش ها " با حضور گرم و صمیمی خانواده رازی شیمی خرم ، نمایندگان و عوامل فروش در سرتاسر کشور در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. در این نشست ضمن معرفی محصولات جدید شرکت رازی شیمی خرم برنامه ها،اهداف سال آتی و همچنین اقدامات انجام شده توسط مدیرعامل محترم شرکت آقای مهندس گیل آبادی و آقایان مهندس آقا بزرگی و خانم مهندس کشاورز و تنی چند از نمایندگان استانی ارائه شد. بمنظور آگاهی از جدیدترین تحولات علمی  دو تن از دانشمندان این حوزه آقایان دکتر اسکندری زند عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و آقای دکتر طالبی جهرمی عضو هیِئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در حوزه های مقاومت علف های هرز به علف کش ها و تاثیر سختی آب بر عملکرد آفت کش ها به ارائه سخنرانی پرداختند. در پایان از زحمات نمایندگان و عوامل فروش محصولات شرکت رازی شیمی خرم قدردانی به عمل آمد.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید