Loading...
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم نمایشگاه جامع کشاورزی
1/10/2023 6:11:51 PM

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم نمایشگاه جامع کشاورزی

ضرورت حمایت دولت و مجلس از بخش کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جامع کشاورزی ایران گفت: برای تحقق اهداف تولید بیشتر و باکیفیت تر بخش کشاورزی همه دستگاه‌ها و ظرفیت ها باید کمک کنند.

محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مراسم افتتاحیه نمایشگاه جامع کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی ظرفیت ها و قابلیت های قابل توجهی دارد و اگر خوب مدیریت شود و برنامه ریزی وجود داشته باشد، بدون شک در این بخش به موفقیت خواهیم رسید. 

وی ادامه داد: امروزه امنیت غذایی در بسیاری از نقاط جهان با چالش همراه شده است. از این این مقام معظم رهبری نیز به بخش کشاورزی و امنیت غذایی به طور ویژه توجه دارند. 

عسکری افزود: کمیسیون کشاورزی مجلس تلاش کرده که آنچه برای تولید بیشتر و باکیفیت تر در حوزه تقنینی نیاز است را به انجام برساند. 

وی با بیان اين که رشد دانش بنیان ها در بخش کشاورزی حدود ۴ درصد است، گفت: مجلس و دولت به طور ویژه از دانش بنیان های کشاورزی حمایت خواهند کرد تا این بخش بتواند به صورت جدی پیشرفت کند. 

عسکری ادامه داد: تعرفه بر صادرات بسیاری از محصولات بخش کشاورزی ممنوع است، که نشان از حمایت از صادرات دارد. در بحث تولیدات داخلی هم هر چه در توان باشد حمایت صورت خواهد گرفت تا بتوانیم از طرفیت اقلیمی نهایت استفاده را ببریم. در حوزه صنایع تکمیلی و تبدیلی هم نگاه حمایت است. علاوه بر این در بخش بیمه بخش کشاورزی نیز تلاش شده است اعتبارات از طریق وزارت اقتصاد تامین شود. 

وی درباره نمایشگاه جامع کشاورزی نیز گفت: در خصوص نمایشگاه و ظرفیت ها و قابلیت ها اعتقاد داریم که همه دستگاه ها باید به تولید بیشتر و باکیفیت تر بخش کشاورزی کمک کنند. از این رو امیدواریم نمایشگاه مذکور در سال های آتی به پیشرفت قابل توجهی دست پیدا کند.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید