Loading...
تیودیکارب رهپاک DF 80%

تیودیکارب رهپاک DF 80%


(1 customer review)

تيوديكارب حشره کش گوارشی از گروه اکسیم کارباماتها است. این حشره کش با قدرت بالای خود روی لارو پروانه های آفت مانند کرم غوزه و سوسک ها بسیار قوی می باشد. تیودیکارب به علت قدرت انتقال سریع در گیاهچه های حاصل از سبز کردن بذور برای ضدعفونی بذور نیز بسیار مناسب می باشد تیودیکارب به عنوان یک حلزون کش نیز میتواند کاربرد داشته باشد.

گروه محصول:

وضعیت تولید: درحال تولید

تيوديكارب حشره کش گوارشی از گروه اکسیم کارباماتها است. این حشره کش با قدرت بالای خود روی لارو پروانه های آفت مانند کرم غوزه و سوسک ها بسیار قوی می باشد. تیودیکارب به علت قدرت انتقال سریع در گیاهچه های حاصل از سبز کردن بذور برای ضدعفونی بذور نیز بسیار مناسب می باشد تیودیکارب به عنوان یک حلزون کش نیز میتواند کاربرد داشته باشد.

هیچ نظری ثبت نشده است