Loading...
کاهش فروش ۱۰ درصدی گلیفوزیت در سال ۲۰۲۱ فرانسه
12/3/2022 7:16:21 PM

کاهش فروش ۱۰ درصدی گلیفوزیت در سال ۲۰۲۱ فرانسه

کاهش فروش ۱۰ درصدی گلیفوزیت در سال ۲۰۲۱ فرانسه در آن فروش این علف کش در فرانسه از متوسط در سال گذشته کمتر شده است. استفاده از گلیفوزیت مباحثی و تضاد هایی در اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. اعتبار گلیفوزیت و اجازه استفاده از آن تا دسامبر ۲۰۲۲ است و احتمالا تا یک سال دیگر تمدید خواهد شد تا زمان لازم و کافی جهت تصمیم گیری درمورد این علف کش خطرناک به اتحادیه بدهد. طی سال ۲۰۲۱،۷۷۶۵ تن گلیفوزیت مصرف و فروخته شد که با کاهش ۱۰ درصدی در مقایسه با سال قبل مواجه بود. این حجم فروش ۹٪ کمتر از متوسط فروش ده سال گذشته(۸۵۴۶تن) بود.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید