Loading...
 گرافیته کردن بذر راهی برای گریز از نماتدها
9/25/2023 4:36:22 PM

گرافیته کردن بذر راهی برای گریز از نماتدها

شرکت برزیلی Wolf Sementes فناوری Grafitek خود را در نمایشگاه Coopercitrus 2023 با هدف بهبود عملکرد کاشت و محافظت از محصولات در برابر نماتدها راه اندازی کرد. این فناوری برای تولیدکنندگان سویا یا ذرت، یا کسانی که کاشت مستقیم را انتخاب می کنند یا کشاورزانی که در تولید کاه با دانه‌های گرافیتی گیاه علوفه ای علف کنگو Brachiaria ruziziensis سرمایه‌گذاری کرده اند کمک زیادی خواهد کرد. به دلیل کاهش نهاده ها و مدیریت خاک هنگام استفاده از دانه های Brachiaria ruziziensis برای تولید کاه، می توان تا 300 دلار آمریکا در هر هکتار صرفه جویی کرد. در کاشت مستقیم، خاک با کاه در مقایسه با سیستم معمولی که از کاه استفاده نمی کند 30 درصد بیشتر تولید می کند. در تیمار بذر با گرافیت بدون استفاده از پلیمرها فقط از مواد 100٪ طبیعی استفاده می شود. گرافیته کردن بذر تضمینی بر عاری بودن آن از نماتد است.

خبرنامه

برای کسب اطلاعات از آخرین خدمات و محصولات ایمیل خود را ثبت کنید